Huidige
  vorm
  

  Omzetting
  van rechtswege
  

  Stille en tijdelijke
  handelsvennootschap
  

  Maatschap
  

  CVBA – de coöperatieve vennootschap met
  beperkte aansprakelijkheid – indien
  geen coöperatief voorwerp
  

  BV
  

  CVOA – de coöperatieve vennootschap met
  onbeperkte aansprakelijkheid
  

  VOF
  

  Comm.VA. – de commanditaire vennootschap
  op aandelen
  

  NV
  

  ESV – het economisch
  samenwerkingsverband
  

  VOF
  

  LV – de landbouwvennootschap
  

  CommV (indien er stille vennoten zijn)
  of VOF (indien er geen stille vennoten
  zijn)