Oud vennootschapsrecht
  

  Nieuw vennootschapsrecht
  

  Maatschap
  

  maatschap
  

  Stille en
  tijdelijke handelsvennootschap
  

  
  

  VOF – de vennootschap onder firma
  

  VOF – de vennootschap onder firma
  

  Comm.V. –
  de gewone commanditaire vennootschap
  

  Comm.V. –
  de commanditaire vennootschap
  

  BVBA – de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
  

  BV – de
  besloten vennootschap
  

  CVBA – de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
  

  CV – de
  coöperatieve vennootschap
  

  CVOA – de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
  

  
  

  NV – de
  naamloze vennootschap
  

  NV – de
  naamloze vennootschap
  

  Comm.VA – de commanditaire vennootschap op aandelen
  

  
  

  ESV – het
  economisch samenwerkingsverband
  

  
  

  SE – de
  Europese Vennootschap
  

  SE – de
  Europese Vennootschap
  

  SCE – de Europese coöperatieve vennootschap
  

  SCE – de Europese coöperatieve vennootschap
  

  LV – de
  landbouwvennootschap